Teelt

Teelt

Steeds kiezen we heel nauwkeurig de juiste gewassen bij de juiste percelen. Afhankelijk van de grondsamenstelling, het seizoen en het vorige gewas dat hier gestaan heeft, zaaien we de gewassen in met selecteerde zaden. Daarbij zoeken we altijd naar zaden die optimale groei en smaak in zich hebben en een hoge resistentie tegen plagen en ziektes. Zo leggen we de basis voor een succesvolle oogst.

Vanaf dit moment houden we de jonge plantjes voortdurend in de gaten. Ziektes of plagen herkennen we snel, zodat we met minimale middelen in kunnen grijpen. Ook maken we gebruik van insectengaas over bepaalde koolsoorten, zodat rupsen en andere insecten het gewas niet kunnen aantasten. Zo hoeven we hier ook geen gebruik te maken van gewasbeschermingsmiddelen. Zo zijn we als bedrijf continu bezig om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen tot een minimum terug te brengen.

We telen  onder verschillende certificeringen zoals Global-Gap, On the Way to Planet Proof en Biologisch. Green Specialties streeft bij de teelt zeker niet naar de hoogste opbrengst per hectare. De weg van steeds meer opbrengst op steeds minder grond loopt dood, weten we. Bij ons krijgt het gewas de ruimte om uit te groeien tot stevige, voedzame en gezonde groenten. Groenten die bij de oogst, het wassen en verpakken niet beschadigd raken en u dus fris en fraai bereiken.

Naast zonlicht, wat in handen is van moeder natuur, vraagt de teelt om voedingsstoffen en om water. Dus daar zorgen we voor. We bemesten met vastgestelde bemestingsplannen voor de diverse teelten. Daarbij kiezen we voor meststoffen die de uitspoeling reduceren. Dat is winst voor het bedrijf én het milieu. Voor de irrigatie gebruiken we eigen bronnen. Uit deze bronnen pompen we grondwater dat we met vaste en mobiele beregeningsinstallaties op de velden brengen. Exact in de juiste hoeveelheid.   

Lees meer