Grond

Grond

In een ruime straal rond Lierop heeft Green Specialties de beste percelen geselecteerd. Op dit moment verbouwen we zo groenten op meer dan 150 hectare. We koesteren die percelen. Ze vormen immers letterlijk en figuurlijk de basis voor onze teelt. Daarom werken we op deze gronden met gewasrotatie en gebruiken we de percelen soms ook helemaal niet om ze rust te gunnen. Al onze grondbewerking is er op gericht om de grond perfect in balans te hebben en te houden en daarmee uiteindelijk om ú de lekkerste groenten te leveren.

We bereiden de grond zo voor, dat we met zo min mogelijk extra bewerkingen kunnen zaaien. Zo kunnen we optimaal gebruik maken van de organische stoffen die in de grond aanwezig zijn. Daarnaast gebruiken we meststoffen om de groei verder te optimaliseren. We gebruiken zeker niet al onze percelen op hetzelfde moment. Zo zetten we de goed afwaterende hogere zandgronden met name in bij de start en aan het einde van het seizoen, als het soms heftig regent. De zwaardere meer vochthoudende gronden gebruiken we met name in de zomer.

Steeds maken we keuzes voor gronden en gewassen die op korte termijn voor een goede oogst zorgen en op lange termijn ook het beste zijn voor onze risicospreiding in verband met extreem weer. We zoeken naar die balans en weten die altijd te vinden. In de herfst worden veel percelen ingezaaid met groenbemesters. Die planten nemen het restant van de mineralen die nog in de bodem zitten op en geven die in het voorjaar weer af aan de nieuwe teelt.

In de wintermaanden kan niet geoogst worden. Op dat moment koopt Green Specialties kwaliteitsgroenten in bij collega’s in warmere streken. Daarbij kijken we zeker niet alleen naar de kwaliteit van hun product. We eisen namelijk van geselecteerde leveranciers dat zij op een zelfde duurzame en respectvolle manier met hun grond omgaan.

 

Lees meer