Bezoek staatssecretaris Dijksma aan Green Specialties

Bezoek staatssecretaris Dijksma aan Green Specialties

Green Specialties Holland was gisteren vereerd met een bedrijfsbezoek van Sharon Dijksma, staatsecretaris van economische zaken. De staatssecretaris en andere genodigden kregen een toelichting op de specialiteit van het bedrijf van Adrie en Hennie van den Einden: de teelt, verwerking en handel van spinazie, rucola & babyleaf. Daarnaast wierp Adrie zijn blik vooruit waarbij innovatie, duurzaamheid en kwaliteit de speerpunten voor de toekomst zijn.

Sharon Dijksma ging hier op in en benadrukte dat de agrarische sector nog steeds veel economische waarde vertegenwoordigt en erg belangrijk is voor Nederland. Maar dat met het oog op toekomstige generaties duurzaam ondernemen een belangrijke rol zal moeten gaan spelen bij het agrarisch ondernemen in Nederland. Dit betekent niet alleen dat we duurzaam met grondstoffen moeten omgaan. Als bedrijf moeten er ook duurzame relaties worden aangegaan met klanten, leveranciers, overheid en personeel. Ze stond open voor discussie over hoe dit te bereiken en gaf aan dat een goed samenspel tussen overheid en bedrijfsleven hierbij van groot belang is.

Een van de nieuwe innovaties die gistermiddag onder meer aandacht kreeg was het project Duurzaam watergebruik. In samenwerking met Water IQ is Green Specialties Holland bezig een nieuw systeem te implementeren. Hiermee kan de kwaliteit van het waswater naar een nog hoger niveau getild worden terwijl het verbruik drastisch omlaag kan. Dit past helemaal bij de filosofie van het bedrijf, dat ook al enkele jaren duurzaam teelt onder de milieukeur certificering.

Na het officiële programma konden genodigden uit bedrijfsleven en politiek onder het genot van een hapje en drankje ideeën uitwisselen. Geconcludeerd kan worden dat het bedrijfsbezoek van de staatssecretaris heeft geresulteerd in een leuke maar zeker ook nuttige middag.