Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen is voor Green Specialties een vanzelfsprekendheid. Zo maken we bijvoorbeeld gebruik van anti-insectennetten en gebruiken we zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen. Het bedrijf is gecertificeerd voor 'On the Way to Planet Proof'. We gaan zuinig om met natuurlijke bronnen, zoals water en zon. We maken bij onze productie (wassen en verpakken) gebruik van zonne-energie en warmtewisselaars en zorgt ervoor dat het water op eigen terrein gezuiverd wordt, zodat het hergebruikt kan worden. Voor de irrigatie werken we bewust met grondwater, waardoor de milieubelasting minimaal is.

Vanuit haar afnemers worden aan Green Specialties eisen op het gebied van duurzaamheid opgelegd. Denk bijvoorbeeld aan Tesco Natures Choice. Voor Green Specialties zijn dat in alle gevallen slechts administratieve handelingen, want het bedrijf voldoet vanuit zichzelf al aan alle eisen die de markt momenteel stelt. De aarde is in de meest letterlijke zin de basis voor het bedrijf. Logisch dat Green Specialties daar zeer zorgvuldig mee omgaat.

Duurzaamheid is meer dan ‘groen’ zijn. Het zegt ook iets over de respectvolle manier waarop je met medewerkers om gaat. Ook dat is hier een vanzelfsprekendheid. Dus krijgen bijvoorbeeld de Poolse medewerkers vanuit het bedrijf taallessen aangeboden en worden werk- en rusttijden binnen het bedrijf altijd gerespecteerd. ‘Groeien’ is de core business van elk teeltbedrijf.  Green Specialties laat ook haar mensen groeien en biedt ze daarvoor alle kansen.

Lees meer
Groen in alle opzichten