Onze geschiedenis

Onze geschiedenis

Green Specialties heeft een geschiedenis die meer dan 100 jaar terug gaat. Op dit moment staat de vierde generatie bij het bedrijf aan het roer. De familie Van den Einden had in Lierop een kwekerij waar groenten in de volle grond geteeld werden. Toen de huidige eigenaar Adrie van den Einden rond de eeuwwisseling de leiding overnam begreep hij dat het bedrijf een andere weg in moest gaan slaan. Niet het streven naar een zo hoog mogelijke opbrengst per hectare moest de drijfveer zijn, maar het streven naar de allerbeste kwaliteit.

Bij dat kwaliteitsstreven paste ook een andere visie op de keten. Kisten groenten waar mensen met de hand hun portie uithaalden, hoorden niet bij het kwaliteitsdenken van Van den Einden. Zo ontstond het merk Green Specialties (Holland), waar groenten niet alleen duurzaam geteeld worden, maar ook gewassen en verpakt. De opbrengst per hectare werd bewust teruggebracht: Plantjes krijgen de ruimte en rust en daarmee de kracht en smaak die Adrie voor ogen had. De focus op kwaliteit wierp zijn vruchten af, want Green Specialties maakte een gezonde groei door.

Met nieuwe gewassen en bemestingsmethodes proberen we voortdurend te innoveren. En ook in de technieken voor wassen en verpakken en de productontwikkeling staan we als bedrijf zeker niet stil. Daarnaast blijven we investeren in duurzaamheid. Nog steeds wordt het bedrijf dankzij warmteterugwinning en zonne-energie jaar na jaar energiezuiniger. Daarnaast hebben we fors geïnvesteerd in een eigen waterreiniging, zodat ook het waterverbruik spectaculair is teruggedrongen.

Lees meer
De focus op kwaliteit werpt zijn vruchten af
Hier staan de ontwikkelingen nooit stil