De Groen-blauwe handdruk voor Green Specialties

De Groen-blauwe handdruk voor Green Specialties

Green Specialties Holland Adrie van den Einden op de Achterbroek in Lierop heeft een prijs gewonnen en wel de Groen-blauwe handdruk van waterschap Aa en Maas.

De Groen-blauwe handdruk is de aanmoedigingsprijs van waterschap Aa en Maas voor projecten en initiatieven van inwoners, (agrarische) bedrijven of samenwerkingsverbanden op het gebied van duurzaamheid.

De regionale commissies van het waterschap reiken deze prijs uit aan initiatieven die bijdragen aan het verbinden van thema’s als klimaat, water, duurzaamheid, natuur en beleving met de samenleving.

De prijs werd op dinsdag 19 december aan Adrie van den Einden, directeur van Green Specialties Holland, uitgereikt door bestuursvoorzitter Ernest de Groot van waterschap Aa en Maas. Het voltallige college van B en W was bij deze gebeurtenis aanwezig. De prijs bestaat uit een trofee en een bedrag van € 500.

Voor Green Specialties is duurzaam ondernemen vanzelfsprekend. Het bedrijf gebruikt anti-insectennetten en zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen. Daarnaast gaat Green Specialties zuinig om met natuurlijke bronnen, zoals water en zon. Zo wordt water op eigen terrein gezuiverd, zodat het hergebruikt kan worden. Bij de productie (het wassen en verpakken van groenten) wordt gebruikgemaakt van zonne-energie en warmtewisselaars. Ook met de irrigatie van gewassen gaat Green Specialties bewust om. Door gebruik te maken van grondwater wordt het milieu door het bedrijf minimaal belast.

“We zijn erg onder de indruk van de duurzame werkwijze van Green Specialties”, aldus Ernest de Groot. “De duurzaamheidshandelingen die Green Specialties uitvoert, dragen direct bij aan de kerntaken van het waterschap. Door weinig gebruik te maken van bestrijdingsmiddelen, komen er bijvoorbeeld minder bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht en dat is gunstig voor de waterkwaliteit.”

Duurzaam ondernemen is voor Green Specialties een vanzelfsprekendheid. Het bedrijf is Milieukeur gecertificeerd. GSH gaat zuinig om met natuurlijke bronnen, zoals water en zon. Ze maken bij de productie (wassen en verpakken) gebruik van zonne-energie en warmtewisselaars en zorgen ervoor dat het water op eigen terrein gezuiverd wordt, zodat het hergebruikt kan worden. Voor de irrigatie werken ze bewust met grondwater, waardoor de milieubelasting minimaal is.